Subsidies Provincie Overijssel

Van de Provincie Overijssel zijn er een aantal beschikkingen binnengekomen
– € 200.000 voor het Investeringsprogramma Duurzaam Ommerkanaal. Hiervan is € 180.000 reeds als voorschot ontvangen.

Print Friendly, PDF & Email